חיפוש
חיפוש

תקנון האתר

 

גולש יקר,
אתר זה הוקם ומופעל על ידי חברת שיר מהטבע בכדי להעניק לך חווית גלישה ברמה גבוהה המתאימה לצרכיך.
האתר מפרט ומסביר על המוצרים והקורסים של החברה ועוד מידע שימושי נוסף עבורך. כמו כן, ניתן לבצע רכישה של מוצרי החברה ולהירשם לקורסים שונים.
הנך חשוב לנו ואנו מאמינים בחשיבות פרטיותך. לכן, אנו מזמינים אותך לקרוא בעיון את תנאי תקנון האתר ומדיניות הפרטיות שלנו. כך תכיר את התנאים החלים על הגולשים ועל התקשרויות בינינו וכן תדע כיצד אנו נוהגים במידע פרטי.
לתשומת ליבך, השימוש באתר על ידך, לרבות עיון בדפי האתר, יעיד על הסכמתך ואישורך את הוראות תקנון האתר.

בברכה,
חברת שיר מהטבע

 

תקנון שימוש

 1. הגדרות

למונחים המפורטים להלן יהיה הפירוש המופיע לצדם אלא אם הקשר הדברים מחייב אחרת:

 • התקנון” – תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות להלן.
 • האתר” – אתר החברה בכתובת  http://shir-teva.co.il
 • גולש” – כל גולש באתר.
 • מזמין” – גולש אשר פועל כדי להזמין מוצר ו/או להירשם לקורס באמצעות האתר.
 • תוכן” – כל תוכן בכל פורמט ומדיה, לרבות סרטונים, תמונות וטקסט המפורסם באתר.
 1. הסכם מחייב בין הצדדים
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או
   את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  • השימוש באתר כפוף להוראות ותנאי התקנון (תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות).
  • התקנון מהווה ההסכם בין הגולש לבין  חברת שיר מהטבע
  • התקנון הנו מסמך משפטי מחייב לכל דבר ועניין בין הגולש לבין חברת שיר מהטבע.
  • קבלה והסכמה לתנאי ההסכם על ידי הגולש עם חברת שיר מהטבע (כולל מדיניות הפרטיות להלן) הנה מעצם הגלישה ו/או השימוש על ידי הגולש באתר.
  • בכדי לבצע רכישה ו/או הרשמה באמצעות האתר על הגולש להיות מגיל 18 ומעלה וכשיר משפטית לבצע את ההתקשרות. ככל שגולש מתחת לגיל 18 ו/או לא כשיר לבצע את ההתקשרות (רכישה ו/או רישום) – ביצוע פעולות אלו על ידו אסור.
 2. שינוי תנאי ההסכם
  • חברת שיר מהטבע תהיה רשאית לשנות את תנאי התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • חברת שיר מהטבע איננה מחויבת להודיע על שינוי בתקנון באופן יזום ותפרסם נוסח מעודכן מעת לעת באתר. על הגולש לקרוא את התקנון טרם גלישה באתר ולוודא כי הוא מסכים לתנאי התקנון ומומלץ לגולשים לשמור את תנאי התקנון לצורך עיון והשוואה עתידיים.
 3. קישורים מחוץ לאתר
  • ייתכן ותוכן המפורסם באתר יהיה ניתן לקישור ושיתוף באתרים ופלטפורמות אחרות שאינן בבעלות או בשליטת חברת שיר מהטבע. לחברת שיר מהטבע אין כל שליטה והיא מסירה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות, לרבות כללי האתיקה, פרטיות, קניין רוחני וכד’ החלים באתרים ופלטפורמות אחרות.
  • כל גולש מסכים ומאשר כי חברת שיר מהטבע אין כל שליטה ולא תהיה כל אחריות בקשר לתוכן שיפורסם באתרים ופלטפורמות אחרות כאמור לעיל.
 4. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר והתוכן המפורסם בו, לרבות שמו, סימני מסחר (בין אם רשומים ובין אם לאו) וזכויות יוצרים, יהיו בבעלותה הבלעדית של חברת שיר מהטבע, לרבות (ומבלי לגרוע מכלליות האמור): עיצובו, יישומיו, תוכנה וקוד מחשב הקשורים אליו
  • אין בפרסום תוכן באתר בכדי להעניק זכות לכל צד ג’ בחומרים אלו, לרבות בעלות בהם.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי אין להשתמש, לשכפל, להפיץ, ליצור יצירות נגזרות, להציג, לשדר, לבצע בפומבי ו/או להעמיד לרשות הציבור כל קניין רוחני הקשור לאתר שלא בהתאם לתקנון זה או הסכמה מראש ובכתב של חברת שיר מהטבע.
 5. הגבלת אחריות
  • בעצם הכניסה והשימוש באתר כל גולש מסכים ומאשר כי השימוש באתר מתאפשר לו כמות שהוא (As-Is)ללא כל אחריות והתחייבות מצד חברת שיר מהטבע.
  • השימוש באתר הוא באחריות הגולש בלבד.
  • חברת שיר מהטבע איננה מתחייבת כי התוכן ו/או השירותים באתר יהיו נקיים מתקלות, כשלים, הפרעות (לרבות וירוס מחשב).
  • חברת שיר מהטבע לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, ממוני או לא ממוני, נזק לרכוש כזה או אחר הקשור באתר ו/או הנובע מהאתר ו/או מהתוכן שיפורסם באתר, וכן כל נזק ישיר ו/או עקיף הקשור בתפקוד לקוי של האתר, לרבות, ומבלי לגרוע מהאמור לעיל – בעיות זמינות באתר. גולש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור כנגד חברת שיר מהטבע.
  • האמור באתר הוא בגדר מידע כללי בלבד ואין באמור באתר בכדי להוות כל ייעוץ ו/או המלצה מכל סוג (כגון רפואי), לרבות בקשר לשימוש במוצר, צריכת מוצר, קבלת טיפול ו/או ביצוע כל פעולה. כמו כן, אין לראות במידע המפורסם באתר כעובדה רפואית. השימוש במוצרים ובמידע המפורסם באתר הוא באחריות הגולש בלבד. בעדר מידע רלוונטי – יש לפנות לבעל מקצוע לפני נקיטת כל פעולה.
  • כל המוצרים המוצעים באתר עשויים חומרים טבעיים, תוך פירוט הרכיבים הקיימים בהם לפי דרישות הדין. על מזמין מוצרים לבדוק את התאמת המוצר ורכיביו לצרכיו של המזמין, ובדגש על רגישויות שונות, אלרגיות וכד’ אל המוצר ו/או מרכיביו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל תופעת לוואי ו/או כל נזק (ישיר או עקיף) בקשר לשימוש במוצר והשימוש במוצר הנו באחריות המזמין.
  • על גולש או מזמין שאינו בטוח לגבי התאמת מוצר לצרכיו להתייעץ עם בעל מקצוע מתאים.
  • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.
 6. ביצוע הזמנת מוצרים ורישום לקורסים
  • ניתן לבצע רכישות של מוצרים ורישום לקורסים באמצעות האתר.
  • פרטי כל מוצר המוצע למכירה באמצעות האתר מפורטים בדף המכיל פרטים רלוונטיים אודות המוצר כגון: שם המוצר, גודלו, מרכיביו, מחירו ועוד.
  • פרטי כל קורס המוצע להרשמה באמצעות האתר מפורטים בדף המכיל פרטים רלוונטיים אודות הקורס כגון: שם הקורס, משך הקורס, החומר הנלמד, מרציו, מחירו ועוד.
  • כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.
  • באפשרות גולש לסמן להוסיף מוצר שברצונו לרכוש (לרבות רישום לקורס) לעגלת קניות וירטואלית. בכל עת יוכל הגולש לעבור לתשלום עבור המוצרים המצויים בעגלת הקניות הוירטואלית ולהשלים את ההזמנה.
  • רכישת מוצר באתר או רישום לקורס כרוכה בהזנת הפרטים הבאים של המזמין: שם, שם משפחה, טלפון, כתובת למשלוח דואר, כתובת דואר אלקטרוני.
  • תשלום עבור הזמנת מוצר או קורס יעשה באמצעות קארדקום, המפעילה אתר חיצוני לסליקת כרטיסי אשראי. מכיוון שסליקת כרטיסי האשראי נעשית באמצעות אתר חיצוני, חברת שיר מהטבע לא תישא באחריות כלשהי בכל הנוגע להליך סליקת כרטיסי האשראי.
  • לאחר קבלת אישור אצל חברת שיר מהטבע בדבר הסדרת התשלום תינתן הודעה כי הפעולה אושרה וההזמנה תירשם אצל חברת שיר מהטבע.
  • עבור הזמנה שאושרה על ידי חברת שיר מהטבע תשלח אל המזמין אישור הזמנה, וחשבונית מס/קבלה בדואר אלקטרוני. במידה ולא יתקבל אישור על ביצוע העסקה, יקבל המזמין הודעה מתאימה לכך וההזמנה לא תאושר.
  • רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המזמין הכולל את האמור לעיל יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל חברת שיר מהטבע.
  • חברת שיר מהטבע תהיה רשאית להשעות, לבטל או לסרב לספק כל שירות ו/או מוצר שביקשת לקבל ממנה בכל מקרה של אספקת מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו וזאת אף ללא הודעה מצד חברת שיר מהטבע.
  • הוראות ספציפיות בנוגע לרישום לקורסים
   • בדף הרלוונטי של כל קורס יצוין האם הקורס מתופעל על ידי חברת שיר מהטבע או מתופעל על ידי גורם אחר.
   • התמורה בגין קורס המתופעל על ידי חברת שיר מהטבע תשולם במלואה באמצעות אתר האינטרנט, בהתאם לתנאים המפורטים בו.
   • חברת שיר מהטבע שומרת לעצמה את הזכות לשנות את פרטי הקורס לרבות מועדיו, תכניו, וכדומה, גם לאחר ביצוע הרישום אליו. במידה ויתבצע שינוי מהותי בתוכן הקורס, תעמוד למזמין הזכות לבטל את הרישום לקורס וכספו יוחזר לו במלואו.
   • בעצם רישום לקורס שהרישום אליו כפוף לתנאים מוקדמים, כפי שיפורסם באתר (כגון תעודת מקצועית, הכשרה מסוימת וכד’), מאשר המזמין כי הוא עומד בתנאים המקדימים הנדרשים לרישום לקורס. העדר תנאים מקדימים על ידי המזמין לא תהווה עילה לביטול ההרשמה לקורס והוא יחויב במלוא מחיר הקורס (אלא אם לפי תנאי תקנון זה זכאי לביטול הקורס ללא תשלום או בכפוף לתשלום דמי ביטול).

תקנון משלוחים

8. אספקת מוצר, אחריות ומשלוח

  • הוראות סעיף 8 מתייחסות לאספקת מוצרים בלבד, לא כולל קורסים.
  • מועדי אספקה של מוצרים יחלו רק לאחר קבלת אישור החיוב מחברת סליקת האשראי.
  • מזמין מוצר יוכל לבחור בעת הזמנת המוצר את אופן משלוח המוצר המוזמן בין באיסוף עצמי, או באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שילוח.
  • בחר המזמין במשלוח באמצעות דואר ישראל, יהיה זמן האספקה של המוצר הנרכש באתר בהתאם למועדי המשלוח של דואר ישראל. בחר המזמין במשלוח באמצעות חברת שילוח, זמן האספקה המשוער של מוצר הנרכש באתר הנו עד 5 ימי עסקים.
  • מודגש כי זמן האספקה הוא משוער בלבדוהמזמין מוותר על כל טענה בקשר למועד האספקה בפועל של המוצר (כולל אספקה לאחר מועד זה). לא קיבל המזמין מוצר שרכש בחלוף 14 ימי עסקים ממועד קבלת אישור ההזמנה, יהיה רשאי המזמין לבטל את ההזמנה ולקבל החזר מלא של התמורה ששולמה (ככל ששולמה). מובהר כי למעט זכות ביטול זו לא תעמוד לזכותו של המזמין כל זכות אחרת, לרבות זכות תביעה נגד חברת שיר מהטבע, ובעצם ההזמנה באתר הוא מוותר על כל זכות כאמור בקשר לעיכוב באספקת המוצר ו/או אי אספקת המוצר.
  • בעת אספקת המוצר רשאית לחברת שיר מהטבע או חברת השילוח לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי טופס אספקה כתנאי למסירה המוצר.
  • מוצר יוחזר חזרה לחברת שיר מהטבע והאחריות לאיסוף המוצר תחול על המזמיןבמקרים הבאים: (א) במידה והמזמין לא יאסוף מוצר שהזמין ונשלח אליו; (ב) מי מטעמו לא יהיה נוכח בנמען לאחר תיאום מועד האספקה מראש; (ג) המזמין סירב לקבל את המוצר לחזקתו; או (ד) שהמוצר לא התקבל אצל המזמין מכל סיבה הקשורה במזמין.

מדיניות ביטולים, החזרות והחלפות

המזמין רשאי לבקש מחברת שיר מהטבע שתספק לו פעם נוספת את המוצר ועלות האספקה הנוספת תחול על המזמין. חברת שיר מהטבע שומרת לעצמה את הזכות להחליט לפי שיקול דעתה האם ברצונה לספק פעם נוספת את המוצר או להודיע למזמין שעליו להגיע לכתובת חברת שיר מהטבע לאיסוף עצמי של המוצר.

 1. ביטול רכישת מוצר שאינו קורס על ידי המזמין
  • הוראות סעיף 9 זה חלות אך ורק על מוצרים ואינן חלות על קורסים.
  • הזמנת מוצרים שנרכשו שלא לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי או שחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981, לרבות התקנות שהותקנו על פיו (להלן ביחד: “חוק הגנת הצרכן”) אינו חל עליהםאינם ניתנים לביטול, למעט במקרה של אי אספקה כאמור בסעיף 8.6 לעיל.
  • מזמין פרטי שרכש מוצר לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי או שחוק הגנת הצרכן חל עליו רשאי לבטל רכישת מוצר (שאינו קורס) בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.
  • ביטול הזמנה יעשה אך ורק באמצעות פניה בכתב אל חברת שיר מהטבע באמצעים הבאים: משלוח לדואר אלקטרוני  shiri@gmail.com
  • בכפוף לחוק הגנת הצרכן, מזמין רשאי לבטל רכישת מוצר בתוך 14 ימים מיום קבלתם בכפוף להתקיימות כל תנאים הבאים: (א) המוצר ארוז באריזתו המקורית; (ב) אריזתו המקורית של המוצר לא נפתחה כלל ולא נעשה במוצר כל שימוש; ו-(ג) צורפה חשבונית המס עבור רכישת המוצר. עלות המשלוח חזרה אל חברת שיר מהטבע לא תזוכה בכל מקרה.
  • בוטלה רכישת מוצר בהתאם לאמור לעיל, יינתן למזמין החזר בגובה המחיר ששולם עבור המוצר פחות 5% מעלות המוצר או 100 ₪ (לפי הנמוך מביניהם).
 2. ביטול הזמנת קורס על ידי המזמין
  • בכפוף לחוק הגנת הצרכן, מזמין רשאי לבטל רישום לקורס תוך 14 ימים מיום הזמנת הקורס ועד 5 ימים, שאינם ימי מנוחה, לפני מועד תחילת הקורס. מובהר כי לא ניתן לבטל רישום לקורס פחות מ-5 ימים (שאינם ימי מנוחה) לפני תחילת הקורס והמזמין יחויב במלוא מחיר הקורס, בין היתר מאחר וכמות המשתתפים בקורס חשובה ומכתיבה את קיום הקורס.
  • ביטל מזמין רישום לקורס, דמי הרישום לא יוחזרו למזמין.
 3. ביטול הזמנה על ידי חברת שיר מהטבע
  • חברת שיר מהטבע עושה מאמצים רבים לספק את המוצרים ולקיים את הקורסים המפורסמים באתר, אך שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל הזמנה של מוצר או רישום לקורס שבוצעו על ידי מזמין באמצעות האתר, מכל סיבה ומבלי חובת נימוק, בין היתר מהסיבות הבאות (מבלי לגרוע מכלליות האמור): העדר מוצר במלאי, אי פתיחת קורס וטעות בפרטי מוצר (כולל טעות במחיר).
  • ביטלה חברת שיר מהטבע הזמנת מוצר או רישום לקורס – תשיב את מלוא המחיר ששולם (ככל ששולם) למזמין. למעט החזר כספי כאמור (ככל ששולם המחיר), לא המזמין זכאי לכל זכות, תשלום, פיצוי וכד’ מטעם חברת שיר מהטבע והוא מוותר בזאת על כל זכות למעט קבלת החזר כספי על תשלום שביצע.
 4. הפרה ושיפוי
  • מבלי לגרוע מהוראות כל דין, גולש מתחייב לשפות ולפצות את חברת שיר מהטבע, עובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, בכל מקרה שבו יפר את תנאי התקנון ו/או יפעל בקשר עם האתר, שירותיו ו/או התוכן בו בניגוד להוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה.
  • שיפוי כאמור יכסה כל הוצאה, תשלום, הפסד, אבדן רווח או כל נזק אחר, ישיר או עקיף, ממוני או לא ממוני, שייגרמו חברת שיר מהטבע , לרבות מי מעובדיה, מנהליה, בעלי המניות שלה או מי מטעמה, לרבות הוצאות משפט ושכר טרחת עורכי דין.
 5. התחייבות והצהרות הגולש
  • הגולש מתחייב לנהוג בתום לב בעת השימוש באתר לרבות בהזמנת מוצרים או קורסים.
  • הגולש מתחייב להודיע על כל טעות בהזמנה או במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין לכל המאוחר עד יום העסקים לאחר מועד קבלת ההזמנה.
 6. שינויים והפסקת השירות
  • התקנון והאתר (על כל היבטיו, לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור: זמינותו, הממשק שלו, והיקפו), ניתנים לשינוי, החלפה והתאמה, באופן מלא או חלקי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של חברת שיר מהטבע.
  • גולש מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה בקשר לשינויים כאמור לעיל.
  • חברת שיר מהטבע רשאית להפסיק את הפעלת האתר, כולו או חלקו, לרבות מתן כל שירות ומכירת כל מוצר באתר, וכן לשנות את השירותים, כולם או חלקם, בכל עת, ללא הודעה מוקדמת ו/או חובת הנמקה.
 7. התיישנות

כל תביעה של גולש בגין כל עילה נגד חברת שיר מהטבע מתיישנת בתוך שנה מיום שנודע לגולש עליה לראשונה. לאחר שנה זו, ייחשב גולש כמי שוויתר על כל הזכויות הקשורות בתביעה זו. אין באמור בסעיף זה בכדי לגרוע מתוקף וכלליות הגבלת האחריות וויתור על זכויות שונות בתנאי שימוש אלו.

 1. דין חל וסמכות שיפוט

הדין החל על כל מחלוקת ו/או פרשנות בעניין תנאים אלו ו הנו הדין הישראלי בלבד.

סמכות השיפוט הבלעדית תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב-יפו, ישראל, בלבד.

מדיניות פרטיות

 1. פרטיות
  • פרטיות הגולשים חשובה חברת שיר מהטבע מאוד והיא עושה מאמצים על מנת לשמור על פרטיות הגולשים באתר. להלן מדיניות חברת שיר מהטבע בנוגע לטיפול במידע הנאסף על ידה בקשר לשימוש באתר.
  • חברת שיר מהטבע לא תשתף ו/או תעביר לצד ג’ כל פרט מפרטיו האישיים של גולש ללא הסכמתו המפורשת. על אף האמור, הגולש מסכים כי חברת שיר מהטבע תעביר מידע של גולש לחברת כרטיסי אשראי ולחברה המספקת שירותי סליקת אשראי, לצורך סליקת כרטיס האשראי של הגולש והשלמת תשלומים שמזמין מבקש לבצע באמצעות האתר.
  • בעת גלישה באתר, נאספים באופן אוטומטי באמצעות האתר פרטים מאת הדפדפן או המכשיר הנייד ממנו הגולש נכנס לאתר. המידע שנאסף נשמר על ידי האתר חברת שיר מהטבע רשאית להשתמש בו לצורך מניעת פריצות לאתר וניתוח הפעולות המבוצעות באתר על ידי גולשים, זאת בכדי לספק חווית משתמש ברמה גבוהה יותר עבור הגולשים באתר.
  • במסגרת השימוש באתר יאספו וישמרו על ידי האתר פרטים אישיים אשר נמסרו על ידי הגולש, כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדומה. חברת שיר מהטבע תהיה רשאית להשתמש במידע זה בגדר תפעול השימוש של הגולש באתר ואספקת שירותים לגולש(לרבות לאחר הגלישה באתר) וכן לצרכים פנמיים ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות לרבות באמצעות "Cookies” (כהגדרת מונח זה להלן).
  • שימוש בפרטים אישיים של גולש יעשה בגדר הצרכים העולים מן השימוש באתר, כגון (ומבלי לגרוע מכלליות האמור) משלוח מוצרים שהוזמנו על ידי הגולש, במצבים בהם הדין מחייב את חברת שיר מהטבע למסור את המידע או אם מתעורר החשד שגולש מנסה לפגוע או פוגע באתר בזדון.
  • חברת שיר מהטבע תהיה רשאית לשלוח אל גולש שנתן הסכמתו לכך, חומר פרסומי, שיווקי, ניוזלטרים וכד. גולש יהיה רשאי להודיע לשיר מהטבע בכתב או בדרך בה נשלחו אליו חומרים כאמור על סירובו לקבל את החומרים האמורים בסעיף זה ושיר מהטבע תסיר אותו מרשימת התפוצה שלה.
 2. עוגיות (“Cookies“)
  • כמו מרבית האתרים גם אתר זה משתמש בעוגיות (“Cookies”) – קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב הגולש. יצוין כי עוגיות אלו לא יכילו פרטים אישיים.
  • מעצם גלישתך באתר הנך מסכים לשימוש האתר בעוגיות.
  • חברת שיר מהטבע משתמשת בעוגיות במסגרת האתר, בין היתר, על מנת לשפר את חווית המשתמש באתר ועל מנת לתת שירות מהיר ולייעל את השימוש באתר.
  • כל גולש רשאי ויכול לשנות את הגדרות הדפדפן שלו כך שעוגיות לא יפעלו במחשב שלו. ראוי לציין כי שינוי הגדרה זו תספק לגולש חווית משתמש ירודה.

נוסח מעודכן ליום 23 ביוני, 2021.